Adres: ul. Łopuszańska 47, 02-232 Warszawa       Telefon: 794 620 620, 794 620 650   

Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę techniczną nieruchomości na terenie całej Warszawy. Specjalizujemy się m.in. konserwacji nieruchomości (konserwacja instalacji elektrycznych, konserwacja węzłów cieplnych) oraz ich serwisie (serwis węzłów cieplnych, serwis instalacji elektrycznych). Poniżej pełna lista naszych usług.

 

Konserwacja techniczna budynków / nieruchomości:

 • Instalacji CO,
 • Węzłów cieplnych,
 • Kotłowni gazowych,
 • Hydroforni,
 • Przepompowni,
 • Instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Instalacji stacji uzdatniania wody,
 • Instalacji i urządzeń pompowni ppoż. 
 • Instalacja tryskaczowych,
 • Instalacji SSP,
 • Instalacja oddymiana klatek,
 • Instalacji elektryczna 
 • Instalacji domofonowych
 • Instalacji CCTV
 • Systemy wentylacji mechanicznej,
 • Instalacji detekcjo tlenku węgla i LPG,
 • Bramy i szlabany 
 • Zakres ogólnobudowlany,

 

Przeglądy techniczne budynków:

 • Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • Wydajności hydrantów i kontrola gaśnic,
 • Instalacji SSP,
 • Oddymiana klatek,
 • Instalacji tryskaczowych,
 • Zaworów pierwszeństwa i izolatorów przepływu,
 • Grodzi pożarowych,
 • Drzwi pożarowych,
 • Elektryczne 5-letnie,

 

 

 

Obszar działalności – Warszawa